مشخصات فردی
نام:snowa coway
ایمیل:
درباره من:مردم بايد هم به آب سالم دسترسي داشته باشند و هم از هواي سالم برخوردار باشند، به دليل ناهنجاري هاي زيست محيطي، مردم ايران از هواي پاك كه ابتدايي ترين حقوق شهروندي است، محروم مانده اند. كاهش نزولات جوي، افزايش گرماي هوا و مهم تر از همه، استفاده نادرست از آب آشاميدني، دلايلي است كه دست به دست هم داده تا چنين شرايطي را شاهد باشيم.